Ce salarii vor crește în ianuarie 2023 și ce tipuri de indexare se aplică în Belgia

Ianuarie 2023 aduce o indexare a salariilor pentru mulți angajați. Este cazul majorității salariaților din sectorul privat, cei care intră sub incidența Comisiei paritare 200. Este vorba despre aproximativ 500.000 de persoane, repartizate în 60.000 de companii, care urmează să aibă salariile majorate cu peste 10%. Alți lucrători vor beneficia și ei de indexare în ianuarie, dar într-o măsură mai mică. Este vorba despre categoriile care lucrează în sectoarele pentru care salariile se indexează în ianuarie și iulie.

Trebuie să știți că în Belgia coexistă mai multe mecanisme de indexare. Vorbim de indexări trimestriale, de indexări anuale (care intervin în altă lună decât ianuarie), de indexări repartizate de-a lungul anului în funcție de evoluția indicelui pivot, de indexări lunare sau există chiar situația în care nu se aplică niciun mecanism de indexare.

Ce salarii vor crește în ianuarie 2023?

Mulți lucrători vor vedea cuantumul salariilor majorat cu aproape 10% încă din prima lună a anului viitor. Mulți așteaptă această indexare pentru că, spre deosebire de salariații din alte sectoare sau funcționarii publici, venitul lor nu s-a schimbat de un an, în pofida inflației mari și a scumpirii costului vieții.

I-am pomenit în deschiderea articolului. Sunt cei care cad sub incidența Comisiei paritare 200. „Este cel mai mare comitet mixt din Belgia cu angajații care nu aparțin unui sector specific”, explică la RTBF Info expertul juridic, Laurence Philippe, de la Partena Pro.

Acești salariați, care au primit aceeași remunerație pe parcursul anului 2022, vor primi, dintr-o singură tranșă, indexarea care corespunde inflației anuale.

Pe lângă Comisia paritară 200, mai sunt și alte sectoare care beneficiază de o singură indexare pe an, în luna ianuarie. Este cazul industriei alimentare, comerțului alimentar, sectorului țiglăriei, sectoarele conexe construcțiilor metalice, mecanice sau electrice, comerțul internațional, transportul și logistica, Horeca, atracții turistice si sectorul gestionării imobiliare.

Alți lucrători vor fi indexați în ianuarie, dar într-o măsură mai mică

O serie de alți angajați vor beneficia și ei de o indexare salarială mai mică. Este vorba despre cei din sectoarele în care salariile sunt indexate de două ori pe an, în ianuarie și iulie. De la începutul lunii iulie, salariile acestor lucrători au fost deja actualizare în pas cu inflația de la începutul anului 2022. În ianuarie 2023, ajustarea salariilor va ține cont de inflația înregistrată în a doua jumătate a anului în curs.

Acest sistem vizează lucrătorii Comisiei paritare (CP) 129 (producția celulozei, hârtiei și cartonului), ai CP 136 (prelucrarea hârtiei și cartonului), personalul nenavigant din sectorul pescuitului maritim, lucrătorii din CP 146 (întreprinderi forestiere), CP 148 (pielărie, blănărie) industria de îmbrăcăminte și croitorie.

Lucrătorii care sunt angajați în sectoare acoperite de o comisie paritară, în care sunt planificate indexări trimestriale, vor primi, de asemenea, majorări salariale în ianuarie. Este cazul construcțiilor.

Indexarea bazată pe indicele pivot

Salariile funcționarilor publici, alocațiile sociale, dar și salariile anumitor angajați din privat evoluează pe baza indicelui pivot care ține cont de ritmul inflației. De fiecare dată când acest indicator este depășit, se face o indexare salarială. “De fiecare dată când acest indice crește cu 2%, și remunerația crește cu 2%”, explică Laurence Philippe de la Partena Pro.

Pentru această categorie, anul 2022 a fost un an excepțional deoarece s-au înregistrat mai multe depășiri de index pivot și, prin urmare, au fost operate mai multe creșteri salariale. „Dacă inflația este foarte scăzută, putem aștepta un an sau doi înainte de a avea indexări”, precizează Laurence Philippe.

Astfel, în 2023, conform previziunilor actuale, indicele central al salariilor în serviciul public și pentru beneficiile sociale ar trebui depășit o singură dată, în primăvara viitoare. Adică va exista o singură indexare a salariilor pe baza acestui sistem pentru întreg anul 2023.

Indexarea bazată pe indicele pivot nu are loc neapărat în același timp pentru toate sectoarele în cauză. „Există mai multe moduri de a seta indicele pivot”, explică Laurence Philippe. „Tot ce ține de sectorul non-profit va avea aceeași indexare cu funcționarii publici. Sectoarele urmează un indice pivot, dar acesta poate varia. Uneori, de îndată ce acest indice este depășit, există o indexare de 2% luna următoare. Alteori este de 1% și majorarea se aplică două luni mai târziu”, precizează Laurence Philippe.

Unele salarii sunt indexate o dată pe an, dar nu în ianuarie

Pentru mai multe sectoare se operează o indexare salarială anuală, dar nu în ianuarie. Comisia paritară 112 (service-urile auto) are indexările planificate în februarie. Același lucru pentru carosieri (CP 149.02). Pentru CP 105 (metale neferoase), indexarea anuală are loc în luna mai. Pentru CP 111 (construcții metalice, mecanice și electrice), salariații sunt indexați în luna iulie.

Indexare trimestrială

În unele sectoare, indexarea este trimestrială. Este cazul în construcții, industria lemnului, a mobilei și industria de prelucrare a lemnului, dar și în agricultură, horticultură sau industria tutunului. „Sunt sectoare cu indexare trimestrială, dar numai dacă se depășește un anumit procent de indexare”, explică Laurence Philippe, de la Partena Pro.

Un sistem de indexare lunară

Sunt mult mai rare, dar unele sectoare au indexare lunară. Este cazul în industria și comerțul petrolului și în sectorul gazelor și al energiei electrice.

Unele sectoare nu au determinat un mecanism de indexare

Unele comisii paritare nu au prevăzut un mecanism de indexare obligatoriu pentru companiile din sector. Este cazul sectorului de management aeroportuar sau al sectorului sportiv. Așa funcționează și CP 335, cel al organismelor sociale unde găsim în special secretariatele sociale.

În aceste sectoare în care nu există un cadru organizat, se poate întâmpla ca angajatorul să nu prevadă un mecanism de indexare. Dar adesea, la fel ca în CP 335, se urmează regulile altor sectoare. „Sunt multe companii care aplică regulile CP 200, CP auxiliară pentru angajați.” Pe scurt, acolo unde nu există cadru legal, fie se implementează propriul mecanism de indexare, fie se preia mecanismul folosit în alt sector.

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)